Vård av hyperemesis


Vårdformer och mediciner

Den primära vårdformen för hyperemesis är intravenöst dropp, som kan ges på sjukhus, hälsocentral eller hemma. Man borde få dropp så tidigt att kroppen inte hinner torka ut för mycket. Uttorkningen gör att illamåendet blir värre och ökar känslan av hopplöshet. Ifall man gått ner i vikt och födointaget är litet kan det också behövas näring via dropp. Det lönar sig att själv följa med vikten, mängden mat och dricka man intar, uppkastningsmängder, samt urinerings och avföringsgånger,direkt när hyperemesis-symptomen börjar. På så vis kan man följa med hur tillståndet utvecklas. På apoteken säljs exempelvis spypåsar med mätskala.

Nedan har vi listat olika vårdformer och mediciner som kan hjälpa mot kräkningarna, illamåendet eller andra hyperemesis symptom. Notera att en del av medicinerna kan intas intravenöst, som stolpiller eller som tabletter som löser sig på tungan, för att underlätta intagandet och kroppens upptagning av medicinen.  

Forskning där läkemedel ingår med gravida är ovanliga, men det är inte entydigt med att inte kunna använda mediciner under graviditeten. Flera av läkemedlen som visat sig vara effektiva i behandlandet av hyperemesis har varit i bruk i årtionden utan betydande bieffekter, därmed kan man säga att de är tillräckligt säkra att användas under graviditeten.

Det är dock förståeligt att många gravida förhåller sig skeptiskt till mediciner och att beslutet om medicinering inte är enkelt. Det är ändå viktigt att komma ihåg att det också finns risk för komplikationer om man ständigt lider av uttorkning, undernäring, metabolisk och psykisk stress. I Finland är läkare i allmänhet försiktiga med att skriva ut mediciner till gravida och de görs på basis av noggrann lagstiftning, därmed är medicinerna som läkarna ordinerar noggrant övervägda och säkra i förhållande till situationen. Ibland är läkarna till och med för försiktiga med att ordinera mediciner eller också ordinerar de medicinerna bara en gång. En hyperemesis-patient borde ändå medicineras konsekvent och kontinuerligt tills måendet blir bättre. I vissa fall kan mediciner ordinerade mot hyperemesis ha texten ”rekommenderas inte att intas under graviditet.” Ifall läkaren ordinerar medicinen så kan den ändå användas under graviditeten.   

Under graviditeten vill man ofta undvika mediciner om bara möjligt. Vid hyperemesis är ändå de potentiella riskerna med mediciner lägre än följderna av näringsbristen  och den kraftiga viktnedgången som hyperemesis orsakar. Nedan en lista på mediciner som använts länge och som man har fastställt att inte skadar fostret.

 

Listan baserar sig på Hyperemesis Research Foundation -patientinformation, men har ändrats i linje med Finsk praxis. Listan har översatts av hyperemesisforskare Miina Nurmi, och som kliniska experter t: LT, dos. Päivi Polo, TYKS Naistenklinikka ja LL Linda Laitinen, TYKS Naistenklinikka. Medicinernas säkerhet för användning under graviditeten har kontrollerats 15.1.2018 i  Terveysportis Gravbase/Lactbase-databas.

 

I följande tabell finns en lista på några mediciner som används i vård av hyperemesis. Informationen i tabellen är hämtad ur medicinsammanfattningar utgivna av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea. Andra informationskällor är näring och vätskevårdstillverkarnas produktbeskrivningar och specialläkare Ansa Aitokallio-Tallbergs och specialläkare Päivi Pakarinens artikel    

Näin hoidan – Voimakas raskaudenaikainen pahoinvointi (tillgänglig på finska http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/duo/duo95068.pdf)

 

 

Medicin Aktiv ingrediens Mekanism Vanligaste biverkningar
Illamående
Zofran (receptmedicin)
Användningen planeras tillsammans med läkaren.
Ondansetron Ondansentron hindrar neutrotransmittorernas funktion och minskar därmed illamåendet och kräkningarna Huvudvärk
Primperan (receptmedicin) Kan användas under graviditet. Bör undvikas i slutet av graviditeten. Metoklopramid

hydrokloridmo

nohydrat

Funktion i del av hjärnan som inverkar på illamående och kräkningar Diarré, sömnighet, depression
Marzine (reseceptfri)
Diskutera användning av läkemedlet med läkaren
Cykloklitsinhydroklorid Mekanismen hur syklitsin skyddar mot eller minskar illamående och kräkningar är oklar. Syklitsin ökar spänningen av matstrupens nedre spärr och minskar innerörats känslighet. Det kan hindra  

Den kan påverka kräkningscentret i hjärnan.

Postafen

(reseceptfri)

Vården bör begränsas till så kort som möjligt

Meklotsinhydroklorid Meklotsinens effekt börjar ca 1h efter att man tagit medicinen.

Metklotsin har en antiemetisk effekt som håller i ca 12-24 timmar.  

Torr mun och sömnighet
Mediciner som påverkar centrala nervsystemet
Stemetil (receptmedicin)
Användningen planeras tillsammans med läkaren. Under sista trimestern finns risker att medicinen påverkar babyns mående.
Proklorperatsin Har en lugnande effekt på ämnena som förflyttar nervimpulser i det centrala nervsystemet. Viktökning, trötthet, illamående, utslag, nässelutslag, känslighet mot solljus, lågt blodtryck, hjärtklappning, muntorrhet, ofrivilliga muskelknyckningar, t.ex. i ansiktet och runt munnen
Prontonpumps inhibitatorer
Omeprazol (receptfri)
Fråga råd av läkare eller apotekspersonal före användning under graviditet
Omepratsol Protonpumpsinhibitatorer minskar på produktionen av syra i magsäcken Huvudvärk, illamående, kräkningar, mag- och tarmbesvär
Esomeprazol

(receptfri)
Fråga råd av läkare eller apotekspersonal före användning under graviditet

Esomepratsol Protonpumpsinhibitatorer minskar på produktionen av syra i magsäcken Huvudvärk, illamående, kräkningar, mag och tarmbesvär
Somac

(receptfri/

receptmedicin)
Användning under graviditet planeras tillsammans med läkare

Pantopratsoli Selektiv protonpumpsinhibitor minskar mängden syra som produceras i magsäcken. Används som vård mot sjukdomar som orsakats av för mycket magsyra.
Mot halsbränna:
Gaviscon

(receptfri)
Fråga råd av apotekspersonalen före användning under graviditet. Inget bevis på skadlig inverkan på fostret

Alginsyra, natriumvätekarbonat, torkad aluminiumhydroxygel Alginsyra och natriumvätekarbonat bildar tillsammans med magens saltsyra en lätt gelaktig massa på ytan av maginnehållet. Den här hindrar att surt maginnehåll når matstrupen.
Antepsin

(receptfri)
Fråga råd av läkare eller apotekspersonal före användning under graviditeten.

Sukralfat Bildar en hinna på insidan av magsäcken som täcker sårigheter eller irriterade områden och skyddar från magsyra, därmed kan slemhinnan repa sig. Förstoppning, illamående.