Till närstående


Hyperemesis påverkar hela familjen

Anhöriga, som själv inte har erfarenhet av hyperemesis kan  ha svårt att förstå vad den väntande mamman som lider av hyperemesis genomgår. Hen kan känna sig hjälplös, och hen vet inte hur hen skulle kunna hjälpa till. Ibland kan det kännas som att den väntande mamman överdriver sina symptom eller att hon inte försöker tillräckligt.

 

Hyperemesis kan pågå under hela graviditeten, men de värsta veckorna är oftast under första trimestern. Den väntande mamman upplever en fruktansvärd ändring i livet under denna tid; hennes handlingsförmåga försvagas och hon kan inte längre leva ett normalt liv. Att kämpa med att må illa och kräkas konstant upptar all energi, att bli uttorkad orsakar hopplöshet.

 

Hyperemesis är beklagligt nog en sjukdom som ofta missförstås. De som lider av hyperemesis kan känna sig ifrågasatta och att de inte tas på allvar.  Att få vård kan vara en utmaning. Mamman har nödvändigtvis inte kraft att kräva den vård hon behöver och har inte ork att kämpa för att få den rätta diagnosen. De viktigaste uppgifterna en anhörig har är att stöda den som lider av hyperemesis och fungera som hennes talman. Hen behöver kunna kräva tillräckligt bra vård och vid behov övertyga vårdpersonalen om hur allvarligt hyperemesis är och hur det påverkar familjens liv.

 

För personen som genomgår hyperemesis blir tillvaron en kamp. Hyperemesis påverkar även de anhörigas liv negativt och det är viktigt att även de anhöriga får stöd. Partnern kan känna sig avvisad för att mamman oftast inte tål beröring, partnerns doft kan även orsaka en spyreflex. Det är viktigt att understryka att mammans reaktion på sina nära inte är ett val som hon frivilligt gör. Efter graviditeten brukar situationen normaliseras och den väntande mamman återgår till att vara sig själv.

 

Graviditet med hyperemesis är en påfrestning för hela familjen. Partnern kan känna sig orkeslös när hen ser mamman i dåligt skick. När illamåendet varar från flera veckor till flera månader, är det  förståeligt att det påverkar hela familjen. Mammans grava illamående kan vara skrämmande ur barnets synvinkel. Ett barn kan ha svårt att förstå att tillståndet är övergående men familjemedlemmarna kan göra sitt bästa för att betona att mamman kommer att börja må bättre och att hon kommer att  bli sig själv igen. Det är viktigt att barnets välmående beaktas. Vid behov kan man ordna samtalshjälp åt barnet för att barnet skall ha möjlighet att förklara sina känslor och tankar.

 

Partnerns roll i en hyperemesis graviditet är krävande. Partnern är tvungen att ta huvudansvaret för familjen. Partnern måste sköta alla hushållssysslor vid sidan om arbete eller studier. Partnern tar även hand om eventuella barn och djur och även den illamående mamman. Det är mänskligt att partnern blir trött, frustrerad eller utmattad. Partnern kan känna att hen inte kan prata om sina känslor där hemma för att inte besvära mamman med sina egna bekymmer. Det är viktigt att partnern har någon som hen kan tala med. Att ordna egen tid åt partnern är nödvändigt med tanke på familjens välmående.

 

Tips till partnern:

 • Du kanske upplever skuldkänslor när du stiger ut genom dörren. Kom ihåg att du inte  skall ha skuldkänslor för att du arbetar eller studerar, eller tar hand om andra ärenden.
 • Det är också viktigt att du ibland vågar ta tid åt dig själv. Gör något som är viktigt för dig ett par timmar i veckan. Att ta egen tid hjälper dig att orka. Även ditt välmående är viktigt!
 • Ingen orkar mer än det behövs. Att följa med hyperemesis från sidan är smärtsamt. Du kan känna rädsla, skuld eller ångest. Det finns inga känslor som är fel och alla känslor är befogade!
 • Tala öppet om hyperemesis. Berätta om situationen på jobbet, i skolan och för dina närstående och din familj.
 • Delta i rådgivningsbesök vid möjlighet och tala om dina känslor. Rådgivningen kan även hjälpa med att t.ex. ordna hemhjälp.
 • När den mamman mår bättre, koncentrera er på de goda sidorna med graviditeten.  Våga njuta av era tankar om den nya blivande familjemedlemmen.

 

Anhöriga är varmt välkomna med i vår facebook stödgrupp. Anhöriga också kan  bli medlemmar i föreningen antingen som ordinarie-, eller som understödande medlem

 

Hur den anhöriga kan hjälpa en närstående som lider av hyperemesis

Nedan hittar du en lista var vi har sammanställt konkreta exempel på hur man som partner eller närstående kan hjälpa en hyperemesis-patient:

 

 • Läs om hyperemesis (Link ”information on hyperemesis”).
 • Det är viktigt att förstå att hyperemesis är en fysisk sjukdom.  Den väntande mamman kan inte kontrollera sina spyreflexer och orsakar inte sitt illamående på flit.
 • Var medlidande och skuldbelägg inte. Den väntande mamman ligger inte i sängen. p.g.a. svaghet eller för att hon själv skulle valt det.
 • Låt den väntande mamman vila rikligt och utför de hushållssysslor som krävs.
 • Försök att avlägsna alla stressfaktorer kring patienten. Hon behöver mycket vila och lugn och ro.
 • Psykiskt stöd räcker, om du inte kan erbjuda konkret hjälp.
 • Var närvarande och erbjud din hjälp. Kom ihåg att den väntande mamman kan ha svårt att fråga om hjälp.
 • Glöm inte bort dig själv. Ta hand om ditt eget välmående.
 • Förvänta dig inte för mycket, när det verkar som att illamåendet börjar avta. Det är vanligt att man kan ha några bra dagar bland alla dåliga när man lider av hyperemesis.
 • När det akuta stadiet är över, ge den väntande mamman tillräckligt med tid för att återkomma till det normala livet. Symptomen för hyperemesis kan återkomma vid stress.
 • Den väntande mammans sociala nätverk minskar oftast för en längre period. Ett samtal eller ett videosamtal (beroende på måendet), kan vara betydelsefulla för den sjuka med tanke på mentalt och emotionellt stöd.
 • Håll hemmet rent och doftfritt.
 • Hjälp med alldagliga sysslor (duscha, klä på sig).
 • Tillred mat som inte doftar mycket eller ät ute/snabbmat.
 • Använd doftfria hygienartiklar och tvättmedel.
 • Servera patienten mat ofta och se till att det finns mat hemma som patienten tycker om.
 • Sköt om dig själv för att orka. Skaffa samtalshjälp i tid, hjälp med hushållssysslor, barnvakt osv. för att kunna driva vardagen.
 • Vid behov, ställ upp som talman för din partner som är sjuk och våga kräva ändamålsenlig vård.