Välkommen till Hyperemeesi ry:s framsida!

 

Hyperemeesi ry är en patientförening med målsättningen att stöda familjer som drabbats av hyperemesis gravidarum under graviditet, efter förlossning och i planerandet av ny graviditet. I familjer där mamman blivit drabbad av svårt graviditetsillamående (hyperemesis gravidarum), krävs oftast vård på sjukhus i olika perioder under graviditeten.  Föreningens avsikt är att öka kännedom om hyperemesis genom att lyfta fram kunskap om tillståndet och genom att synliggöra aktuell forskning.  Föreningen har även som avsikt att främja utvecklandet av vården för hyperemesis-patienter. Vidare är föreningens målsättning att vara med och påverka de olika parter som ansvarar för vården av hyperemesis-patienter.

Personer som genomgår hyperemesis känner sig ofta missförstådda. Hyperemesis ses inte alltid som ett allvarligt sjukdomstillstånd under graviditeten. Eftersom vetskapen om hyperemesis är bristfällig kan den väntande mamman bli olika bemött beroende på boendeort och vårdinstans.  Det finns stora skillnader i kvaliteten på vård, i diagnostisering av hyperemesis samt i bemötandet av hyperemesis-patienter. Otillräcklig kunskap om hyperemesis kan i värsta fall leda till att många väntande mammor blir utan hjälp under en av de svåraste tidsperioderna i livet.

Föreningen Hyperemeesi ry kan du även hitta på Facebook, Instagram och Twitter. Föreningen upprätthåller en stödgrupp på facebook som är ämnad för personer som genomgår eller genomgått hyperemesis samt till anhöriga.

 

Eftersom föreningen drivs på frivillig basis finns inte allt material tillgängligt på svenska. Vi lägger ut materialet på svenska stegvis. Om du vill vara med och hjälpa till med att översätta texter till svenska kan du kontakta oss på info@hyperemeesi.fi.