Bli medlem!


Genom att fylla i blanketten nedan kan du bli medlem i Hyperemeesi ry. Efter att du skickat i väg blanketten, får du en bekräftelse till din e-post om att vi mottagit din ansökan om medlemskap. Vi går igenom ansökningarna om medlemskap ca 2 gånger i månaden. Efter att vi gått igenom ansökningarna skickar vi beslut om medlemskap samt betalningsinstruktioner per e-post. Vid problemsituationer kan du kontakta sihteeri@hyperemeesi.fi. Ordinarie medlemmar har rösträtt i styrelsens vår- och höstmöte samt möjlighet att ställa upp som kandidat för att representera styrelsen. I tabellen nedan hittar du en beskrivning av de olika medlemstyperna:

 

 

Medlemstyp Pris
Ordinarie medlem Privatperson 25 e / år
Understödsmedlem Privatperson 10 e / år
Samfund eller företag, under 20 personer 100 e / år
Samfund eller företag, över 20 henkeä töissä 500 e / år