Hyperemeesin hoito


Hoitomuodot ja lääkkeet

Tärkein ja ensisijainen hyperemeesin hoitomuoto on suonensisäinen nesteytys, jota voidaan antaa sairaalassa, terveyskeskuksessa tai kotona. Nesteytys tulisi aloittaa aikaisin, jotta elimistö ei kuivuisi liikaa. Kuivuminen pahentaa pahoinvointia ja lisää epätoivon tunnetta. Tutkimuksissa hyperemeesistä kärsivien ravintoaineiden tason on havaittu tippuvan alle puoleen päivittäisestä suosituksesta. Hyperemeesipotilailla on aliravitsemuksen riski ja tilaan tulee kiinnittää huomiota ja antaa soveltuvaa hoitoa. Erityisesti niille hyperemeesipotilaille, jotka menettävät yli 5 prosenttia painostaan, tulisi antaa letkuravintovalmisteita äidin ja lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Oksentelun pitkittyessä voidaan antaa suonensisäisesti nesteitä, vitamiineja ja kivennäisaineita sekä ravintoaineita. 

Painoa, suun kautta nautittujen nesteiden ja ruokien määriä, oksennusmääriä sekä virtsaus- ja ulostamiskertoja kannattaa seurata itse heti, kun hyperemeesin oireet alkavat. Näin tilan kehittymistä voidaan seurata. Esimerkiksi apteekeista on saatavilla oksennuspusseja, joissa on mitta-asteikko.

Ymmärrettävästi moni odottaja suhtautuu epäilevästi lääkkeisiin ja päätös lääkkeiden ottamisesta ei ole helppo. On kuitenkin muistettava, että jatkuva kehon kuivuminen, aliravitsemus, metabolinen ja henkinen stressi sekä liikkumattomuus voivat aiheuttaa komplikaatioita äidille ja sikiölle. Tutkimuksissa on todettu, että ravinnon puutteessa kehittyvä sikiö kasvaa ja kehittyy hitaammin, voi saada kroonisia sairauksia myöhemmin elämässä ja sikiöllä on suurentunut riski syntyä ennenaikaisesti.

Varsinaisia lääketutkimuksia raskaana olevilla tehdään harvoin eettisistä syistä, mutta tämä ei tarkoita, etteikö lääkärin harkinnan mukaan lääkkeitä voisi käyttää myös raskauden aikana. Moni hyperemeesin hoitoon tehokkaaksi havaittu lääke on ollut käytössä turvallisesti jo vuosikymmenien ajan ilman merkittäviä havaittuja sivuvaikutuksia, joten niiden voidaan sanoa olevan riittävän turvallisia raskauden aikana käytettäväksi.

Suomessa lääkärit määräävät lääkkeitä raskaana oleville varovaisesti ja tarkkoihin säädöksiin perustuen, joten lääkärin määräämät lääkkeet ovat usein harkittuja ja turvallisia tilanteeseen nähden. Siitä huolimatta monien lääkkeiden pakkausselosteissa saatetaan mainita: “Ei suositella käytettäväksi raskausaikana”. Lääkärien määräämiä lääkkeitä voidaan kuitenkin perustellusti käyttää raskauden aikana ja hyperemeesi on perusteltu syy. Joskus lääkärit määräävät lääkkeitä jopa liian varovaisesti tai vain vähän kerrallaan. Hyperemeesipotilasta tulisi kuitenkin lääkitä johdonmukaisesti ja säännöllisesti, kunnes vointi paranee.  

Lääketaulukko

Lääkehoitoa raskauden aikana halutaan usein välttää, jos vain mahdollista. Hyperemeesin yhteydessä lääkehoidon mahdollisesti aiheuttama riski on kuitenkin pienempi kuin hyperemeesin aiheuttaman ravintoaineiden puutteen ja voimakkaan painon laskun riski. Alla mainittuja lääkkeitä on käytetty useita vuosia ja niiden ei ole todettu vahingoittavan syntyvää lasta.

 

Hyperemesis Research Foundation -potilastiedotteesta (USA) on mukailtu Suomen käytäntöjen mukainen lääkelistaus. Listauksen on suomentanut hyperemeesitutkija Miina Nurmi, kliinisinä asiantuntijoina toimivat: LT, dos. Päivi Polo, TYKS Naistenklinikka ja LL Linda Laitinen, TYKS Naistenklinikka. Lääkkeiden turvallisuustiedot raskauden aikana on tarkistettu 15.1.2018 Terveysportin Gravbase/Lactbase-tietokannasta.

https://hyperemeesi.fi/wp-content/uploads/2017/04/HyperemesisResearchFoundation_Sairaalahoito_suom.pdf

Seuraavassa taulukossa kerrotaan lisää hyperemeesin hoitoon käytettäviä lääkkeistä. Lääkehoidon lähteenä on käytetty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean julkaisemia ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvetoja. Muina lähteinä on käytetty ravinto/nestehoitoliuos -valmistajien toimittamia tuoteselosteita sekä erikoislääkäri Ansa Aitokallio-Tallbergin ja erikoislääkäri Päivi Pakarisen artikkelia Näin hoidan – Voimakas raskaudenaikainen pahoinvointi (luettavissa http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/duo/duo95068.pdf) Huomaa, että joitakin lääkkeitä on mahdollista saada suonensisäisesti, pistoksena, suppona tai kielelle liukenevana tablettina, mikä helpottaa lääkkeen ottamista ja imeytymistä.

Teratologinen tietopalvelu antaa luotettavaa tietoa raskaus- ja imetysaikana käytettäviä lääkkeitä koskeviin kysymyksiin. Palvelu on avoinna arkisin klo 9-13 numerossa 09 4717 6500. Chat-palvelu on avoinna maanantaisin ja perjantaisin klo 13-15. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat konsultoida Teratologista tietopalvelua myös sähköisellä yhteydenottolomakkeella https://ammattilaiset.terveyskyla.fi/palvelut/teratologinen-tietopalvelu.

Lääketaulukkoamme päivitetään vuoden 2024 kuluessa! (Lisätään ainakin: Xonvea, Bonjesta, Mirtatsapiini)

Lääke Vaikuttava aineosa Miten vaikuttaa Yleisimmät haittavaikutukset
Pahoinvointiin (ehkäisevät pahoinvointia ja /tai oksentelua):
Zofran (Zydis) (reseptilääke)
Käyttö suunnitellaan yhdessä lääkärin kanssa.
Ondansetroni Ondansentroni estää välittäjäaineiden vaikutuksen ja poistaa täten pahoinvointia ja oksentelua Päänsärky, ummetus, punastuminen, lämmön tunne
Primperan (reseptilääke)
Voidaan käyttää raskauden aikana. Vältettävä käyttöä loppuraskaudessa.
Metoklopramidihydrokloridimo

nohydraatti

Vaikuttaa aivojen osassa, joka estää pahoinvointia ja oksentelua Tahdosta riippumattomat liikkeet, levottomuus, ripuli, uneliaisuus, masennus
Marzine (reseptivapaa)
Keskustele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä.
Syklitsiinihydrokloridi Tarkkaavaikutusmekanismia, miten syklitsiini estää tai vähentää eri syistä aiheutuvaa pahoinvointia ja

oksentelua, ei tiedetä. Syklitsiini lisää ruokatorven alemman sulkijan jännitystä ja vähentää

sisäkorvan herkkyyttä. Se saattaa estää väliaivoissa olevaa emeettistä keskusta.

Postafen(reseptivapaa)
Hoidon kesto on syytä rajata mahdollisimman lyhyeksi.
Meklotsiinihydrokloridi Meklotsiinin vaikutus alkaa noin tunnin kuluessa lääkkeen ottamisesta. Meklotsiinin antiemeettinenvaikutus ja vaikutus tasapainoelimeen kestää 12-24 tuntia. Suun kuivuminen ja uneliaisuus
Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet:
Stemetil (reseptilääke)
Käyttö suunnitellaan yhdessä lääkärin kanssa. Viimeisen raskauskolmanneksen aikaiseen käyttöön kohdistuu riskejä liittyen sikiön vointiin.
Proklooriperatsiini Vaikuttaa hillitsevästi hermoärsytyksen siirtoon osallistuviin luonnollisiin aineisiin keskushermostossa. Painonnousu, väsymys, pahoinvointi, ihottuma, nokkosihottuma, herkkyys auringonvalolle, verenpaineenlasku, sydämen tiheälyöntisyys, suun kuivuminen, tahattomat lihasnykäykset esim. suun ympärillä ja

kasvoissa.

Protonipumpun estäjät (vähentävät mahan tuottaman hapon määrää):
Omeprazol (reseptivapaa)
Kysy lääkäristä tai apteekista neuvoa ennen valmisteen käyttöä raskauden aikana
Omepratsoli Protonipumpun estäjät vähentävän mahan haponeritystä Päänsärky, pahoinvointi ja oksentelu, maha- ja suolistovaivat.
Esomeprazol(reseptivapaa)
Kysy lääkäristä tai apteekista neuvoa ennen valmisteen käyttöä raskauden aikana
Esomepratsoli Protonipumpun estäjät vähentävän mahan haponeritystä Päänsärky, pahoinvointi ja oksentelu, maha- ja suolistovaivat.
Somac(reseptivapaa/

reseptilääke)
Käyttö raskauden aikana suunnitellaan lääkärin kanssa.

Pantopratsoli Selektiivinen protonipumpun estäjä, jokavähentää mahalaukussa muodostuvan hapon määrää. Hoitaa liialliseen haponeritykseen liittyviä

vatsan ja suoliston sairauksia.

Närästykseen:
Gaviscon(reseptivapaa)
Kysy apteekista neuvoa ennen lääkkeen aloitusta. Haitallisia vaikutuksia sikiöön ei ole todettu.
Algiinihappo, natriumvetykarbonaatti, kuivattu alumiinihydroksidigeeli Algiinihappo ja natriumvetykarbonaatti muodostavat yhdessä mahan suolahapon kanssa kevyen jageelimäisen massan mahansisällön pinnalle. Tämä estää happaman mahansisällön nousemisen

ruokatorveen.

Antepsin(reseptivapaa)
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen valmisteen käyttöä raskausaikana.
Sukralfaatti Muodostaa mahalaukun seinämän pinnalle kalvon, joka peittäähaavauman tai ärtyneen alueen ja suojaa sitä mahahapolta. Näin limakalvo voi parantua. Ummetus, pahoinvointi

Hyperemeesin lääkehoidossa voidaan käyttää lisäksi muun muassa antihistamiineja, kortikosteroideja sekä oksenteluun liittyvän ahdistuksen hoitoon diatsepaamia.

Nesteytys- ja täydennysravintotaulukko

Hoitomuoto Vaikuttavat ainesosat Miten vaikuttaa Mihin vaikuttaa
Suonensisäinen nesteytyshoito, (Sairaalassa / Terveyskeskuksessa / Kotisairaalassa) GlukoosiKalium

Natriumkloridi

Elektrolyyttiliuos

Suonensisäisessä nesteytyshoidossa liuos tiputetaan kanyylin kautta pinnalliseen laskimoon tai keskuslaskimoon.Tarvittaessa voidaan käyttää laskimokatetria (PICC tai Midline) suonensisäisten nestehoitojen, lääkkeiden ja ravinteiden infuusioon. Nestehukan ja elektrolyyttipuutosten korvaaminen tai nestevolyymin tilapäinen korvaaminen.
Ravintoliuos (Sairaalassa / Kotisairaalassa) Proteiinia, hiilihydraatteja ja rasvoja (+kuitua) sisältävä ravintoliuosvalmiste Ravitsemus turvataan suonensisäisesti tai nenä-ohutsuoliletkun avulla. Vajaaravitsemuksen hoitoon. Käytetään tilanteissa, joissa ravinnon nauttiminen suun kautta on estynyt pitkäaikaisesti.
Täydennysravintovalmisteet(Apteekista myös ilman reseptiä) Täydennysravintovalmisteet sisältävät runsaasti energiaa ja paljon proteiinia, sisältö vaihtelee valmisteittain Nautitaan suun kautta. Täydennysravintovalmisteet sopivat hyvin kotihoitoon ravinnonsaannin turvaamiseksi. Turvaamaan energiansaantia silloin, kun riittävä syöminen on vaikeaa.
B6-vitamiini(Apteekista ilman reseptiä) Pyridoksiini Tabletteina suun kautta. Pyridoksiinin tarkkaa toimintatapaa pahoinvoinnin vähentämisessä ei tunneta, mutta sitä on turvallista kokeilla ohjeiden mukaisin annoksin.