Tervetuloa Hyperemeesi ry:n sivuille!

Hyperemeesi ry on vuonna 2017 perustettu potilasjärjestö, jonka tavoitteena on tukea vaikeasta, sairaalahoitoa vaativasta raskauspahoinvoinnista (hyperemesis gravidarum) kärsiviä perheitä odotusaikana, synnytyksen jälkeen ja uutta raskautta suunniteltaessa. Järjestön tavoitteena on lisätä ajankohtaista, tutkimukseen perustuvaa tietoutta hyperemeesistä sekä edistää hyperemeesin hoitokäytäntöjen kehitystä ja vaikuttaa hoidosta vastaaviin tahoihin.

Tällä hetkellä hyperemeesi on yleisesti hyvin väärinymmärretty raskaudenaikainen sairaus. Diagnosointi, hoitoon pääseminen ja hoidon laatu vaihtelevat suuresti riippuen potilaan asuinpaikkakunnasta. Kun tietoa eikä asianmukaista hoitoa ole riittävästi tarjolla, moni odottaja jää ilman apua yhtenä elämänsä vaikeimmista ajankohdista.

Sivuilta löydät yleistä tietoa hyperemeesistä sekä omat tietosivut äidille, läheisille, hoitohenkilökunnalle ja työnantajille. Hyperemeesiyhdistyksen löydät myös Facebookista, Instagramista sekä Twitteristä. Yhdistys ylläpitää Facebook-tukiryhmää hyperemeesistä kärsiville ja kärsineille sekä heidän läheisilleen.